Recenzujemy staniki, bo wiemy, że dobrze dobrane czynią cuda!

Regulamin

Regulamin serwisu Balkonetka.pl

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o Serwisie Balkonetka należy przez to rozumieć strony internetowe prowadzone pod adresem http://balkonetka.pl oraz http://staniki.balkonetka.pl Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji usługi dostępnej w ramach Serwisu Balkonetka. Wyłącznym właścicielem Serwisu Balkonetka jest Julia Krysztofiak-Szopa.

§ 2

Serwis Balkonetka umożliwia internautom zakładanie i prowadzenie profili, dodawanie recenzji bielizny damskiej, dodawanie komentarzy oraz prowadzenie dyskusji na forum.

§ 3

Właściciel Serwisu Balkonetka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników na stronach Serwisu. W szczególności, Właściciel Seriwsu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie opublikowanych w Serwisie treści przez osoby trzecie.

§ 4

Użytkownikiem Serwisu jest każdy, kto wyświetla za pomocą przeglądarki internetowej strony Serwisu Balkonetka. Zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu zostaje każdy, kto zarejestrował swoje konto w Serwisie Balkonetka.

§ 5

Użytkownik Serwisu ma prawo do:

  • zamieszczania w Serwisie recenzji bielizny damskiej oraz plików graficznych ilustrujących recenzowane przedmioty;
  • zamieszczania komentarzy do recenzji;
  • usuwania zamieszczonych przez siebie recenzji z Serwisu;
  • usunięcia swojego profilu z Serwisu.

§ 6

Użytkownikom Serwisu zabrania się:

  • zamieszczania w Serwisie treści pornograficznych, sprzecznych z prawem oraz powszechnie uznanych za naruszające zasady Netykiety;
  • zamieszczania w Serwisie treści niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu;
  • zamieszczania w Serwisie treści naruszających dobra osób trzecich;
  • prowadzenia za pośrednictwem Serwisu działalności promocyjnej i reklamowej, o ile nie została wcześniej uzgodniona z Właścicielem Serwisu lub implicite zezwolona na podstronie Serwisu. Rozumie się, że użytkownik prowadzi działalność promocyjną i reklamową, ilekroć zamieszcza w Serwisie treści zachęcające do zapoznania się z ofertą handlową i linki odsyłające do komercyjnych witryn internetowych, czerpiąc przy tym korzyści w postaci dóbr lub wynagrodzeń od właścicieli promowanych w ten sposób podmiotów lub pośredników zlecających promocję.

§ 7

Serwis Balkonetka przetwarza dane w postaci adresu e-mail podanego w procesie rejestracji profilu w celach statystycznych, marketingowych oraz związanych z prowadzeniem Serwisu.

§ 8

Właściciel Serwisu Balkonetka zastrzega sobie prawo do blokowania profili oraz usuwania treści publikowanych przez użytkowników Serwisu.

§ 9

Właściciel Serwisu Balkonetka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Serwisu.

§ 10

Właściciel Serwisu Balkonetka zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia Serwisu i usunięcia ze stron Serwisu wszystkich wprowadzonych przez Użytkowników treści.

§ 11

Integralną część Regulaminu stanowią Zasady korzystania z forum.

§ 12

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2009.