Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.

Forget Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

You must login to ask question.

  1. Fenix Ground Zero to oszustwo?

    Oczywiście, że to nie działa. Przecież widać opinie na tutaj https://www.sfd.pl/Czy_spalacz_Fenix_Ground_Zero_jest_bezpieczny_-t1126870-s4.html Widać, że ten Fenix Ground Zero to ściema. Jak chcesz zaryzykować to ryzykuj, ja bym się bała brać coś takiego. Nie wiadomo co tam siedzi w składzie. Ja bymRead more

    • 5