Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.

Forget Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Discy Latest Pytania

Potrzebuję pomocy. Nosiłam parę dni temu nowe buty, które obtarły mi pietę. Zrobił się pęcherz. Grzecznie czekałam aż się wchłonie, ale niestety pękł i wczoraj wdał mi się stan zapalny. Dziś to miejsce jest zaczerwienione i lekko pobolewa, a przy ...