Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.

Forget Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

Skąd wziąć dowód przelewu internetowego

Oceń pytanie

Chodzi o moją młodszą siostrę. Złożyła papiery na studia, ale opłaty nie wniosła jeszcze a musi to zrobić do jutra. Uznałam zatem, że najszybszy będzie przelew internetowy (prócz przelewu bankowego, ale nie chcę nam się fatygować do banku, bo to trochę daleko). Problem w tym, że po ogłoszeniu list przyjętych trzeba dostarczyć oryginały dokumentów, w tym dowód wpłaty. Gdybym moja siostra teraz przelała pieniądze na konto uczelni przez Internet, to skąd może potem wziąć dowód wpłaty?

Napisz Odpowiedź Teraz!

Napisz Odpowiedź Teraz!